Bakla Samanı

Ayçiçeği Balyası, Samanı
11 May 2017
Yulaf Samanı
12 May 2017
 

Bakla Samanı Nedir?

B akla samanı, bakla bitkisinin sap ve yapraklarının öğütülmesiyle elde edilen, buğdaygil samanlarına göre ham protein, ham selüloz ve kalsiyum bakımından daha iyi durumda bulunan, %5,5-6 arasında ham protein ve %33-39 arasında ham selüloz içeren, geviş getirenler ve atların beslenmesinde kaba yem ihtiyaçlarının bir kısmı yerine kullanılabilen baklagil grubu kaba yem.