Çavdar Samanı

Mısır Sapı Samanı
11 April 2017
Kaba Yonca Samanı
12 April 2017
 

Çavdar Samanı Nedir?

Ç avdar samanı, olgunlaşmış buğday bitkisinin hasat edildikten sonra geriye kalan sap ve yapraklarının saman makinesi veya dövenle öğütülmesi sonucu elde edilen, buğdaygil samanları içerisinde yem değeri en düşük olanlardan biri olan, %3-4,5 arasında ham protein ve %31,5-41 ham selüloz içeren, ham selülozca zengin olduğundan sindirilebilirliği düşük, gevişgetirenler ve atlara ek yem olarak yedirilebilen, çavdar mahmuzu ve diğer mantar hastalıkları riski bulunan düşük kaliteli kaba yem.